TRESTNÉ ČINY

Vitajte v sociologickom výskume o trestných činoch! 

Skúmame ako na trestné činy reaguje spoločnosť.

Vaše názory sú pre nás dôležité.

Ďakujeme, že sa zapájate do tohto výskumu.

Spustiť dotazník