Ocena użyteczności programów finansowo-księgowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach

Dzień dobry,

jestem studentką 5 roku Ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety, która posłuży mi w przygotowaniu pracy magisterskiej na temat: „Ocena użyteczności programów finansowo-księgowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach”.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane dane zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celach naukowych.

Dziękuję.

1 Proszę określić wielkość przedsiębiorstwa, które Pan/Pani reprezentuje:
Wymagana odpowiedź

2 Jaki rodzaj księgowości prowadzony jest w firmie?
Wymagana odpowiedź

3 Proszę o podanie producenta programu finansowo-księgowego z jakiego obecnie korzysta Pan/Pani w trakcie pracy:
Wymagana odpowiedź

4 Jak długo użytkuje Pan/Pani wyżej wymieniony program finansowo-księgowy?
Wymagana odpowiedź

5 Czy w Pana/Pani ocenie, obecnie użytkowany program finansowo-księgowy posiada wady? Jeśli tak, proszę o wybranie maksymalnie 3 najważniejszych:

6 Proszę ocenić obecnie używany przez Pana/Panią system, według poniższej skali i kryteriów oceny:
Wymagana odpowiedź

Bardzo dobrze
Dobrze
Dostatecznie
Źle
Bardzo źle
Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
Łatwość obsługi
Częstotliwość aktualizacji
Dostępność pomocy technicznej
Zabezpieczenia i ochrona danych
Funkcjonalność
Komunikacja z ZUS i US
Interfejs
Możliwość rozbudowy i modyfikacji systemu
Tworzenie raportów i sprawozdań

7 Czy istnieje potrzeba, której program finansowo-księgowy nie zaspokaja a według Pana/Pani powinien? Jeśli tak, proszę krótko ją opisać:

Pozostało 250 znaków

8 Jakie źródła informacji, według Pana/Pani mogą mieć wpływ przy podejmowaniu decyzji, dotyczących wyboru odpowiedniego oprogramowania?
Wymagana odpowiedź

9 Czym w Pana/Pani ocenie, powinno się kierować przy wyborze programu finansowo-księgowego? Proszę wybrać 5 najważniejszych czynników:
Wymagana odpowiedź

10 Proszę wybrać maksymalnie 5 największych korzyści, jakie dla Pana/Pani wynikają z użytkowania programu finansowo-księgowego:
Wymagana odpowiedź

11 Jaki jest Pana/Pani ogólny stopień zadowolenia z użytkowanego obecnie oprogramowania?
Wymagana odpowiedź

12 Jak ocenia Pan/Pani swój poziom znajomości obsługi programu, na którym obecnie Pan/Pani pracuje?
Wymagana odpowiedź

13 Czy poleciłby/poleciłaby Pan/Pani program na którym obecnie pracuje, innym użytkownikom?
Wymagana odpowiedź

14 Płeć:
Wymagana odpowiedź

15 Wiek:
Wymagana odpowiedź

16 Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź