*OJCOWIE* Analiza roli ojca w kontekście subiektywnych doświadczeń i postrzegania relacji w okresie adolescencji

Hej!

Jestem studentką II roku, II stopnia Pedagogiki ze specjalnością opiekuńczo-resocjalizacyjną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Piszę pracę magisterską dotyczącą roli ojca w kontekście subiektywnych doświadczeń i postrzegania relacji w okresie adolescencji.

W związku z tym prowadzę badanie, które mi w tym pomoże.

Pragnę zwrócić się z prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższego kwestionariusza, będącego częścią prowadzonego przeze mnie badania, które jest w pełni anonimowe, a jego wyniki posłużą wyłącznie celom naukowym.

Ankieta jest skierowana do ojców

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas oraz szczere odpowiedzi,

Andżelika Konik

Rozpocznij ankietę teraz