Motywacyjna funkcja systemu wynagrodzeń pracowników KRUS

Szanowni Państwo,

Jestem studentką Zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach mojej pracy magisterskiej przeprowadzam badanie dotyczące motywacyjnej funkcji systemu wynagrodzeń pracowników.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie około 10 minut. Wszystkie zebrane dane będą wykorzystane wyłącznie w celach naukowych                               i zostaną przedstawione w formie zbiorczej, co zapewnia pełną poufność Państwa odpowiedzi.

Z góry dziękuję za poświęcony czas i cenne informacje, które przyczynią się do pogłębienia wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi oraz poprawy praktyk wynagradzania w przedsiębiorstwach.

Rozpocznij ankietę teraz