Diétne a terapeutické intervencie pri liečbe PAS

Vážení rodičia,


Ďakujeme, že sa rozhodli zúčastniť našej štúdie zameranej na prieskum terapeutických prístupov a diétnych intervencií pri liečbe detí s autizmom. Vaša účasť je pre nás kľúčovou možnosťou lepšie porozumieť, ako rodičia vnímajú a aplikujú rôzne formy intervencie s cieľom rozvoja svojho dieťaťa.


Prosíme Vás, aby ste venovali pozornosť a čas na vyplnenie nasledujúcich otázok. Vaše odpovede nám poskytnú cenné informácie o vašich skúsenostiach s diétami a terapiami, ktoré ste využívali alebo využívate pre svoje deti s autizmom.

Vaše názory a postrehy budú prispievať k lepšiemu pochopeniu účinnosti terapií a môžu prispieť k ďalšiemu vývoju podporných metód pre rodiny s členom autizmu.


Vopred ďakujeme za vašu účasť a ochotu zdieľať vaše skúsenosti.

S úctou, 

Adéla Hadvabová 

Študentka bakalárskeho štúdia 

PhDr. Jozef Štefan, PhD. 

Školiteľ

Spustiť dotazník