.

Patiëntveiligheid: medicatiefouten

Beste collega's neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen. Ik voer een kwaliteitsonderzoek uit over medicatiefouten. Zo kan ik interventies inzetten om te zorgen voor minder medicatiefouten. De enquête is anoniem. Alvast bedankt voor het invullen!

Beveiligd
Patiëntveiligheid
1

Deel je medicatie op de afdeling?

Kies één antwoord
Patiëntveiligheid
2

Ben je op de hoogte van protocollen/richtlijnen over medicatie veiligheid?

Kies één antwoord
3

Beantwoordt bij elke stelling met juist of onjuist.

Patiëntveiligheid
4

Heb je weleens een MIC melding gemaakt wat betrekking had op fouten met medicatie?

Kies één antwoord
5

Heb je weleens fouten gemaakt bij het delen van medicatie?

Kies één antwoord
6

Heb je hiervan een MIC melding gemaakt?

Kies één antwoord
7

Als je fouten hebt gemaakt, wat waren de oorzaken?

Beschrijf het zo duidelijk mogelijk.
Patiëntveiligheid
8

Hoe noteer je dat medicatie is ingenomen?

Patiëntveiligheid
9

Wat denk je dat er verbeterd kan worden tijdens het delen van medicatie?