.

Zorgverlening aan Stervende Patiënten en hun Naaste

Beste Collega,

Hier is een enquête voor jou als verpleegkundige die zorg verleend aan stervende patiënten en hun naasten. Deze enquête is bedoeld om inzicht te krijgen in je ervaringen, uitdagingen, en behoeften waarmee ik een aanbeveling kan schrijven voor mijn verbeterplan.

Het kost je ongeveer 10 minuutjes van je tijd.

Alvast bedankt voor het invullen!


Beveiligd
Vragenlijst
1

Hoeveel jaar ervaring heb je als verpleegkundige?

Kies 1 antwoord
2

Op welk type afdeling werk je voornamelijk?

Bijv. interne, dagbehandeling, chirurgie etc
3

Hoe vaak verleen je zorg aan stervende patiënten?

Kies één of meer antwoorden
4

Hoe zeker voel je je bij het verzorgen van stervende patiënten?

Kies 1 antwoord
5

Hoe zeker voel je je bij het bieden van ondersteuning aan de naasten van stervende patiënten?

Kies 1 antwoord
6

Heb je voldoende training en opleiding ontvangen over palliatieve zorg?

Kies 1 antwoord
7

Hoe beoordeel je de effectiviteit van pijnbestrijding en symptoommanagement voor stervende patiënten op je afdeling?

Kies 1 antwoord
8

Hoe zou je de kwaliteit van communicatie binnen het zorgteam over de zorg voor stervende patiënten beoordelen?

Kies 1 antwoord
9

Hoe zou je de mate waarin je emotionele steun kunt bieden aan de naasten van stervende patiënten beoordelen?

Kies 1 antwoord
10

Hoe goed vindt je dat je om kunt gaan met ethische dilemma's rondom de zorg voor stervende patiënten

Kies 1 antwoord
11

Hoe zou je je kennis en vaardigheden in het bieden van cultureel competente zorg aan stervende patiënten beoordelen?

Kies 1 antwoord
12

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen bij het verlenen van zorg aan stervende patiënten?

13

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen bij het ondersteunen van de naasten van stervende patiënten?

14

Welke extra training of ondersteuning zou je nodig hebben om betere zorg te kunnen verlenen aan stervende patiënten en hun naasten?

15

Heb je suggesties voor verbeteringen in de huidige praktijk van zorgverlening aan stervende patiënten en hun naasten?

......tot slot

16

Wil je nog iets toevoegen over je ervaringen, heb je nog andere suggesties of wil je nog 1 van je antwoorden toelichten?

Bedankt voor het invullen van deze enquête. Je feedback is van onschatbare waarde voor het verbeteren van de zorg voor stervende patiënten en hun naasten.