Výuka matematiky a finančního vzdělávání (rodiče)

Vážení rodiče,

věnujte prosím několik minut k vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který má za úkol zjistit, jak by bylo možné zlepšit výuku matematiky a finančního vzdělávání Vašich dětí. Výsledky dotazníku budou použity pro zlepšení úrovně vzdělávání matematiky a orientace ve světě financí.

Po zodpovězení všech otázek, klikněte prosím na tlačítko "odeslat dotazník". Tím dojde k uložení Vašich odpovědí.

Děkujeme za spolupráci.

Finanční vzdělávání

Uveďte jak by podle Vás měla probíhat výuka finančního vzdělávání ve školách? Ve finančním vzdělávání se žáci učí, jak hospodařit s penězi, jak "nenaletět" finančním podvodníkům, jak se vyhnout nevýhodným půjčkám apod.?
Povinná odpověď

Napište, jestli máte nějaký konkrétní návrh na určitou aktivitu, která by mohla ve škole proběhnout a týkala by se finančního vzdělávání:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Matematické vzdělávání

Uveďte jestli máte zájem na tom, že by Vaše děti byly rozděleny při výuce matematiky podle schopností? (Po celý školní rok) Rozdělení by pomohlo žákům lépe si učivo procvičit a více ho pochopit.
Povinná odpověď

Uveďte, do kterých činností byste v rámci matematického a finančního vzdělávání případně své dítě přihlásili? Můžete označit více odpovědí.
Povinná odpověď

Napište, jestli máte nějaký konkrétní návrh na určitou aktivitu, která by mohla ve škole proběhnout a týkala by se matematického vzdělávání.
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků