Het belang van goede governance/ bestuur binnen het MKB (Ondernemers)

Geachte heer / mevrouw,

Symbid en De Ondernemende Commissaris werken samen aan een onderzoek naar het belang van goede governance / binnen het MKB. Met governance bedoelen we de wijze van besturen, het toezicht op organisaties/bedrijven. Een (MKB) ondernemer vervult verschillende rollen binnen zijn bedrijf (hij werkt in zijn bedrijf, maar ook aan zijn bedrijf!). In deze dynamische wereld zien we dat de rol van bestuurder (werken aan je bedrijf) steeds belangrijker wordt en het verschil maakt bij het behalen van blijvend succes. Waar governance bij corporates een veelbesproken onderwerp is, is de vraag hoe binnen het MKB goede governance moet worden ingericht nog veelal onbesproken.

We willen graag beter begrijpen hoe investeerders en ondernemers dit zien en of er mogelijke verschillen zijn. Daarom willen we je vragen een aantal meerkeuze vragen te beantwoorden. We zijn ook benieuwd naar jullie mening over de relatie tussen governance en financiering. De resultaten van deze enquête koppelen we snel naar jullie terug.

Alvast bedankt! 

Welke van de volgende stellingen past het beste bij je bedrijf?
Vereist antwoord

Welke stelling past het beste bij jouw invulling van ondernemerschap?
Vereist antwoord

Met welke stellling(en) ben je het eens, aangaande de relatie tussen governance en de financiering van je bedrijf? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

Hoe belangrijk is een raad van advies voor jouw bedrijf?
Vereist antwoord

Op welke gebieden zou een raad van advies een bijdrage kunnen leveren aan jouw bedrijf? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

Waar moet een goede raad van advies aan voldoen? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

Denk je dat een goede raad van advies jou kan helpen bij de financierbaarheid van jouw bedrijf?
Vereist antwoord

Wordt het belang van een raad van advies groter indien er meerdere financiers betrokken zijn bij jouw bedrijf?
Vereist antwoord

Heeft u nog opmerkingen / vragen?
Vereist antwoord

250 tekens resterend