Osobnosť učiteľa ako faktor vzniku syndrómu vyhorenia

Dobrý deň,

volám sa Patrícia Hlúchová, som študentkou 3.ročníka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V mojej bakalárskej práci sa venujem vplyvu osobnosti na vznik syndrómu vyhorenia. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý mi pomôže pri mojej bakalárskej práci. V prvej časti (otázky 1-11) dotazník obsahuje otázky zamerané na zistenie typu osobnosti. A v druhej časti (otázky 12-33) sú otázky zamerané na zistenie úrovne syndrómu vyhorenia. Pri každej otázke je potrebné označiť jednu odpoveď na škále čísel. Dotazník je anonymný a zaberie Vám 10-15 minút. 

Spustiť dotazník