Domácí násilí z pohledu zdravotníků

Dobrý den,


Vaší ochotou vyplnit následující dotazník mi pomůžete lépe porozumět postoji a povědomí zdravotníků o problematice domácího násilí. Jsem studentkou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, oboru všeobecné ošetřovatelství, ve 3. ročníku. Tento dotazník je součástí mého výzkumu zaměřeného na problematiku domácího násilí a jeho dopad na postižené oběti, s důrazem na roli zdravotníků v poskytování pomoci.
Cílem tohoto dotazníku je získat informace o povědomí, zkušenostech, možnostech a postupech zdravotníků v oblasti u obětí, které prožili domácí násilí. Vaše odpovědi mi pomohou lépe porozumět v této oblasti, jaké znalosti, dovednosti, případně nedostatky, které máte v poskytování pomoci obětem domácího násilí a jak by v této oblasti pomoc mohla být zlepšena a přispějí tak k lepší přípravě na poskytování podpory a následně i poskytnout cenné informace pro vytvoření informačních materiálů pro ambulance, ordinace a další zdravotnická pracoviště.


Dotazník je anonymní a Vaše odpovědi budou použity pouze pro účely výzkumu pro mou bakalářskou práci. Výsledky budou následně využity k vytvoření informačních materiálů, jako jsou brožury a letáky, které budou distribuovány v ambulancích a ordinacích, ale nadále budou šířeny v rámci osvětových aktivit. Cílem je zvýšit povědomí o domácím násilí a přispět k lepší informovanosti zdravotníků a ne jen zdravotníků v této oblasti.Předem Vám děkuji za Vaši ochotu vyplnit tento dotazník a věnovat mu svůj čas. Vaše odpovědi jsou pro můj výzkum velmi cenné, přispějí a pomohou nám lépe porozumět k důležitému tématu domácího násilí z pohledu zdravotníku, které je tak často opomíjeno.

a pomohou nám lépe porozumět tématu domácího násilí z pohledu zdravotníků.

Spustit dotazník teď