Spolupráce rodičů s Mateřskou školou

Dobrý den, jmenuji se Denisa Nižníková, studuji třetí ročník oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na VOŠ Prigo v Ostravě. Má absolventská práce je na téma: Spolupráce rodičů při vzdělávání dětí v mateřské škole. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který bude součástí mé již zmíněné práce. Dotazník je anonymní a odpovědi budou použity pouze pro zpracování výsledků do mé závěrečné práce. Dotazník se skládá s uzavřených a polouzavřených odpovědí. Cílem dotazníkového šetření je zjistit vzájemnou spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou při vzdělávání dětí předškolního věku.

Spustit dotazník teď