Dotazníkový prieskum k diplomovej práci

Dobrý deň,

som študentkou Pedagogickej fakulty PU v Prešove a v rámci diplomovej práce sa zaoberám problematikou realizácie a zvyšovaniu účinnosti environmentálnej výchovy na 1. stupni základných škôl. 

Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie predkladaného anonymného dotazníka. Vaše odpovede budú pre mňa veľmi cenné. Vypracovanie dotazníka trvá cca 10 minút.

Vopred Vám ďakujem za ochotu a čas strávený pri vypracovaní dotazníka. Všetky výsledky budú spracované hromadne a využité výlučne pre účely diplomovej práce.

S pozdravom Bc. Viktória Haňová 

Spustiť dotazník