Fyzická atraktivita na trhu práce

Dobrý den,

jsem studentka bakalářského studia v Ostravě, oboru Sociologie. Má bakalářská práce je zaměřena na téma fyzické atraktivity na trhu práce.

Ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění dotazníku. Vaše názory a zkušenosti jsou pro mě a mou práci klíčové, abych této problematice lépe porozuměla.

Dotazník obsahuje 29 otázek a jeho vyplnění trvá max. 15 minut. V dotazníku jsou předznačené odpovědi. Pokud mezi nimi nenajdete odpověď, která by Vás vystihovala, označte odpověď, která je Vám významem nejblíže. U otevřených otázek použijte pouze číslovky (např. 20, 30) místo slovního vyjádření (např. dvacet, třicet).

Prosím Vás o vyplnění dotazníku co nejuvážlivěji a nejupřímněji.

Dotazník je zcela anonymní a veškeré informace plynoucí z něj jsou důvěrné a slouží pouze k účelům výzkumu.

Mockrát Vám děkuji za Vaši ochotu a čas! 

Spustit dotazník teď