UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ruch Światło-Życie a wychowanie w rodzinie (rodzice)

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Jestem studentką Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na kierunku Nauki o Rodzinie. Obecnie piszę pracę licencjacką na temat "Charyzmat Ruchu Światło-Życie i jego wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży". Proszę Państwa o pomoc w prowadzonych przeze mnie badaniach i wypełnienie poniższej ankiety. Zapewniam, że badania są anonimowe i będą wykorzystywane tylko do potrzeb mojej pracy. Bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety.

Bardzo dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

Katarzyna Gadamska

Płeć:
Wymagana odpowiedź

Wiek:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Miejsce zamieszkania:
Wymagana odpowiedź

Ile lat jest Pan/Pani po ślubie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Od ilu lat jest Pan/Pani członkiem Ruchu Światło-Życie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Czy w młodości należał/a Pan/Pani do Ruchu Światło-Życie?
Wymagana odpowiedź

Czy swojego współmałżonka/ę poznał Pan/Pani w oazie?
Wymagana odpowiedź

Kto zachęcił Pana/Panią do zaangażowania się w Ruch Światło-Życie?
Wymagana odpowiedź

Czy interesuje się Pan/Pani historią Ruchu Światło-Życie?
Wymagana odpowiedź

Jak wygląda Pana/Pani formacja w Ruchu Światło-Życie?
Wymagana odpowiedź

Co według Pana/Pani jest najważniejsze w Ruchu Światło-Życie? (proszę opisać)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

W jakim stopniu Ruch Światło-Życie ma wpływ na Pana/Pani życie?
Wymagana odpowiedź

Jeśli ma wpływ, to w jaki sposób wpływa na Pana/Pani życie? (proszę krótko opisać)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy Ruch Światło-Życie miał wpływ na wybór Pana/Pani drogi życiowej?
Wymagana odpowiedź

Jak Ruch wpływa na Pana/Pani relacje z współmałżonką/współmałżonkiem? (proszę opisać)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Ile ma Pan/Pani dzieci?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Czy Ruch Światło-Życie ma wpływ na wychowanie Pana/Pani dzieci?
Wymagana odpowiedź

Jeśli tak, to w jaki sposób wpływa?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Co rozumie Pan/Pani pod pojęciem „wartość”? Proszę je krótko zdefiniować.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Jakie wartości są dla Pana/Pani najważniejsze w życiu? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Która z wymienionych wartości ma dla Pana/Pani najmniejsze znaczenie? (proszę wybrać tylko 1 odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

Jakie wartości są dla Pana/Pani najważniejsze w wychowaniu dzieci? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź