.

Undersøkelse om leie av lift for å male husene i sommer

Kjære Herr eller Fru, ta deg noen minutter av tiden din til å fylle ut følgende spørreundersøkelsen.

Sikret
1

Foretrekker du at lift-leien faller på ettermiddagstid eller helg?

Velg det tidspunktet som passer best for deg.
2

Hvor viktig er det for deg at lift-leien sikrer god tilgjengelighet til malingsarbeidet?

Vurder hvor viktig dette er på en skala fra 1 (lite viktig) til 10 (svært viktig).
3

Kan du oppgi hvilke tidspunkter du er tilgjengelig for å delta i malingen?

Skriv inn tidspunktene du er tilgjengelig i løpet av de neste 3-4 ukene.