Využití operačních programů pro financování primárního a sekundárního školství

Vážené respondentky, vážení respondenti,

Jmenuji se Eliška Jakešová a jsem studentkou Vysoké školy ekonomické. Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila Využití operačních programů pro financování primárního a sekundárního školství. Cílem je analyzovat strukturu veřejných výdajů do primárního a sekundárního školství v ČR z hlediska různých zdrojů veřejného financování. Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění anonymního dotazníku. Mým cílem je z výsledků šetření vyvodit závěry a analyzovat financování a postoj k čerpání dotací skrz operační programy.

Dotazník zabere cca 5-7 minut.

Spustit dotazník teď