Sociálna práca s rizikovou mládežou

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Som Bc. Beáta Pénteková, momentálne externe študujem magisterský stupeň na vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety.

Moja diplomová práca sa zameriava na sociálnu prácu s rizikovou mládežou a jej cieľom je poukázať na význam práce sociálnych pracovníkov pri práci s rizikovou mládežou v podmienkach Banskobystrického kraja.

Chcela by som vás veľmi pekne poprosiť o spoluprácu pri vyplnení tohto dotazníka. Pokiaľ pôsobíte ako sociálny pracovník alebo ste na tejto pozícií pracovali v minulosti, veľmi by mi pomohlo keby ste sa podelili o svoje skúsenosti a našli si pár minút času na vyplnenie tohto dotazníka.

Dotazník je anonymný a informácie, ktoré sú v ňom uvedené budú použité iba v mojej diplomovej práci.

Ďakujem za váš čas a spoluprácu.

Spustiť dotazník