Sändning Enkät...

HJÄLP oss att utveckla Åsele!

Hej och TACK för att du hjälper oss att förbättra kommunikationen i Åsele kommun!

Med denna enkät vill vi ta reda på hur åselebornas digitala vanor ser ut. Den tar 10 minuter att svara på och vi är oerhört tacksamma för din medverkan.

Vi som står bakom enkäten är ett projekt, RuralFlow, som Åsele bygderåd och Videoteknik driver i samarbete med kommunen. Syftet med projektet är att förbättra kommunikationen både bland kommunen, företagen och föreningarna.

Med digitalisering menar vi teknikens förändring såsom e-tjänster och marknadsföring på nätet samt förändrade konsumtionsmönster såsom att allt fler människor är ständigt uppkopplade på internet.

Är du man eller kvinna?

Hur gammal är du?

500

Hur digital tror du att du är?

Tänk på hur ofta du tar del av medier, hur ofta du sitter på internet och hur vanligt det är att du använder dig av e-tjänster.

Hur ser du på den ökade digitaliseringen i de svenska samhället?

Tycker du att digitaliseringen innebär en utmaning för äldre personer?

Tycker du att kommunikationen/informationen inom Åsele kommun är tydlig och tillräcklig?

Om nej, inom vilket område tycks du sakna information?

Här kan du välja flera alternativ

Anser du att Åsele kommun borde satsa mer på digitala medier?

Digitala medier kan i det här sammanhanget tillexempelvis innebära instagram, youtube, twitter, diverse appar, webb-tv.

Vad tror du att en digital satsning skulle innebära för kommunen med tanke på marknadsföring och status?

Om Åsele kommun hade en egen webb-tv, vad skulle du då vilja se?

Eget förslag! Kan tillexempel vara "Underhållning, information från kommun, historiskt material, reklam.

500

Frågar igen! Vad vill du se på en poteniell webb-TV från kommunen?

Kom igen, tänk efter nu...

50

Vad tycker du om reklamklipp på nätet?

Tack för att du har fyllt i denna enkät.

Skapa din egen nu. Det är enkelt och gratis!

Använd 100+ enkätmallar för att börja snabbt
Enkäter fungerar utmärkt på mobila enheter
Få värdefulla svar på alla typer av frågor
Registrera dig GRATIS

Copyright ® 2012 - 2018 Survio. Alla rättigheter förbehållna.