.

MOTIVÁCIA PROFESIONÁLNEHO VOJAKA STAŤ SA PRÍSLUŇÍKOM ČESTNEJ STRÁŽE PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Čo vás motivovalo pre vstup k útvaru Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky?

Obodujte odpovede od 5 po 1 keď 5 je najzaujimavejšia a 1 najmenej zaujimavá téma
2

Ako sa zmenila miera motivácie po ukončení dvojmesačného sústredeného výcviku a zaradení profesionálných vojakov a vojačiek k jednotkam ČS PSR?

Obodujte odpovede od 5 po 0 keď 5 je najzaujimavejšia a 0 najmenej zaujimavá téma