Adopcja dzieci przez pary homoseksualne

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Jesteśmy studentkami I roku Pedagogiki Specjalnej i przeprowadzamy ankietę na temat adopcji dzieci przez pary homoseksulane. Ankieta jest przez nas wykorzystywana do omówienia prezentacji na ten temat, która umożliwia nam zaliczenie przedmiotu. Ankieta składa się z 7 pytań i jest anonimowa.

Prosimy o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie poniższej ankiety.

Rozpocznij ankietę teraz