Zachowania konsumentów na rynku pasażerskich usług transportowych.

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Jestem studentką kierunku Zarządzania na Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Szczecinku.

Chciałabym zachęcić Państwa do wypełnienia kwestionariusza ankiety, dzięki której zgromadzę informacje niezbędne do napisania pracy licencjackiej.

Rozpocznij ankietę teraz