PUBLIKACJA "ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM HEROINY I INNYCH OPIOIDÓW ORAZ STRATEGIE POMOCY UZALEŻNIONYM" ankieta ewaluacyjna

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Prosimy o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie poniższej ankiety.

Rozpocznij ankietę teraz