Montessori hračky a pomôcky

Dobrý deň, volám sa Zuzana Karšková,

som žiačka súkromnej strednej, odbornej školy pedagogickej EBG v Humennom. Tento dotazník som sama navrhla a zhotovila, je anonymný. Vaše odpovede budú použité na vyhodnotenie praktickej časti mojej stredoškolskej odbornej činnosti na tému Montessori hračky a pomôcky. Cieľom mojej práce je zistiť, či Montessori hračky a pomôcky majú vplyv na rozvoj zručností a vedomostí detí v predškolskom veku, taktiež či dnešní rodičia a učitelia využívajú a praktizujú tieto hračky a pomôcky pri výchove detí.

Preto prosím venujte niekoľko minút svojho času na vyplneniu nasledujúceho dotazníka a odpovedajte pravdivo.

Za Vašu ochotu a čas na vyplnenie dotazníka vopred ďakujem.

Spustiť dotazník