.

Marktonderzoek: Chauffeurdienst

Geachte Heer / Mevrouw,

Eerst en vooral wil ik u van harte bedanken om deel te nemen aan deze enquête.

Deze enqûete zal maar enkele minuten van uw kostbare tijd in beslag nemen.

Beveiligd
Huidig gebruik vervoersdiensten
1

Wat is uw leeftijd ?

Kies één antwoord
2

Wat is uw geslacht ?

Kies één antwoord
3

In welke provincie woont u ?

Kies één antwoord
Huidig gebruik vervoersdiensten
4

Maakt u momenteel gebruik van vervoersdiensten ?

Kies één antwoord
5

Zo ja, welk type vervoersdienst gebruikt u meestal?

Kies één of meer antwoorden
6

Maakt u momenteel gebruik van vervoersdiensten voor uw werk?

Kies één antwoord
7

Zo ja, welk type vervoersdienst gebruikt u meestal?

Kies één of meer antwoorden
8

Hoe vaak gebruikt u vervoersdiensten per week?

Kies één antwoord
9

Bent u werkzaam in de medische sector ?

Kies één antwoord
10

Zo ja, wat is uw functie ?

11

Heeft u behoefte aan specifieke vervoersdiensten voor uw werk?

Kies één antwoord
12

Welke van de volgende aspecten vindt u belangrijk bij het kiezen van een vervoersdienst?

Kies één of meer antwoorden
13

Zou u overwegen gebruik te maken van een privéchauffeurdienst?

Kies één antwoord
14

Voor welke situaties zou u een privéchauffeurdienst overwegen? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden
15

Hoeveel bent u bereid te betalen voor een privéchauffeurdienst per uur?

Kies één antwoord
16

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de lancering van onze vervoersdiensten?

Kies één antwoord
17

Als u op de hoogte gehouden wilt worden, kunt u dan uw contactgegevens achterlaten?

Naam/ E-mail/ Telefoonnummer