S čím vším pomůžu v ČSpA?

Tento dotazník si klade za cíl pomoci České společnosti aktuárů (tzn. jejím členům) v naplňování jejích cílů tím, že zjistí, kdo s čím může pomoci :)

Do 8 kategorií je zde rozděleno 44 otázek s vždy stejnými 5 variantami odpovědí.

Na konci se také můžete přihlásit do jedné ze skupin, které budou diskutovat témata, která identifikovala skupina pro ESAP3 jako důležitá a zajímavá.

Spustit dotazník