.

Dotazník spätnej väzby od zamestnancov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako by ste ohodnotili Vašu spokojnosť vo firme?

Vyberte jednu možnosť zo zoznamu.
2

Ako hodnotíte svoju pracovnú činnosť?

Ohodnoťte pomocou počtu hviezdičiek od 1 do 10.
3

Aké zmeny by ste uvítali vo firme?

Uveďte svoje návrhy a požiadavky na zlepšenie.
4

Ako hodnotíte komunikáciu vo firme?

Vyberte jednu možnosť zo zoznamu.
5

Aké sú Vaše pracovné výzvy v súčasnej pozícii?

Popíšte hlavné výzvy, s ktorými sa stretávate vo svojej práci.
6

Ako vnímate pracovný kolektív?

Vyberte jednu možnosť zo zoznamu.
7

Aký je Váš vzťah k firemnej kultúre?

Ohodnoťte prostredie vo firme.
8

Ako vnímate svoje pracovné povinnosti a úlohy?

Ohodnoťte na základe svojich skúseností.
9

Ako často sa cítite motivovaný/á vo vašej práci?

Uveďte, aká je vaša úroveň motivácie.
10

Ako by ste zhodnotili prístup vedúcich pracovníkov k zamestnancom?

Ohodnoťte na základe interakcie s vedúcimi pracovníkmi.