experimenteel onderzoek Floor Brouwers Universiteit Utrecht

Geachte Heer / Mevrouw, door op "enquete starten" te klikken bevestigt u dat u uit vrije wil deelneemt en verklaart u dat u ervan op de hoogte ben dat u gedurende het onderzoek zonder opgaaf van reden uw deelname mag stopzetten. Ook stemt u ermee in dat uw gegevens voor een oefenonderzoek worden verkregen en bewaard. 

Enquête starten