Zda se studenti rekreologie řídí filozofií friluftslivu

Ahoj,


Děkuju za otevření a následné vyplnění tohoto dotazníku. :)

Zabere ti maximálně 5 minut a pomůžeš mi ke splnění zápočtu do předmětu Sociologie volného času. 

Vyplnění dotazníku je 100% v anonymní režii, a odpovědi použiji pouze ke zpracování seminární práce.

Tématem, kterému se věnuji, je zda se studenti rekreologie řídí filozofií friluftslivu.

Friluftsliv je norské slovo označující život v přírodě.

Toto slovo můžeme rozložit na

fri - volný,

luft(s) - vzduch a

liv - život.

Překladem by tedy mohlo být život na čerstvém vzduchu nebo svobodný život na čerstvém vzduchu.

Spustit dotazník teď