Representatie

Kijk je naar je zelf door spiegels of ramen? Representatie heeft een effect op hoe we elkaar, maar vooral onszelf zien. 

De volgende vragen gaan over in hoeverre jij je gerepresenteerd voelt in de media en op wat voor manier je dit graag zou willen zien. 

Voor mijn afstudeerproject ga ik samen met Alien Mag aan de slag om representatie binnen de poc community te vergroten en te inspireren!

Om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de doelgroep (jij!), willen we je graag een paar dingen vragen. 

De enquete duurt max. 5 minuten, alvast bedankt voor je bijdrage! 

Enquête starten