Nejčastější zranění dolních končetin a regenerace ve florbale

Věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku.


Dobrý den,

          jmenuji se Markéta Antalová a jsem studentkou Fakulty tělesné výchovy a sportu na univerzitě Karlově v Praze. V rámci své bakalářské práce uskutečňuji výzkumné šetření formou dotazníku, jehož cílem je zjistit nejčastější svalová či kloubní zranění dolních končetin, ke kterým došlo ve florbale, nejčastěji využívané regenerační formy, prostředky a zda při jejich správném a pravidelném provádění minimalizujeme riziko zranění. Zaměřuji se na zletilé hráče superligových a hráčky extraligových týmů v ČR. Výzkum je zcela anonymní, získané informace důvěrné a budou sloužit pouze pro účely zmiňované bakalářské práce. 


Předem děkuji za Vaši ochotu při vyplnění dotazník.

Spustit dotazník teď