Bc NUDA VO VOĽNOM ČASE

Dobrý deň,


moje meno je Miriam Bunová a som študentkou 3. ročníka Výchovy a vzdelávania detí, mládeže a dospelých na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci svojej bakalárskej práce sa zaoberám nudou vo voľnom čase a trávením voľného času mládeže.

Touto formou, by som Vás chcela veľmi pekne poprosiť o vyplnenie nasledujúceho dotazníku, ktorý Vám zaberie max. 5 minút.

Výsledky z dotazníku budú určené výhradne pre bakalársku prácu.

Vypĺňanie dotazníka je anonymné a dobrovoľné.

Vopred Vám ďakujem za Váš čas.

Spustiť dotazník