Powered by

Program rozvoje obce Říkov na období let 2024-2030

Vážení obyvatelé Říkova,

chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji naší obce? Každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen zájmového spolku či jiného subjektu, má svoji představu o tom, jak by se obec, kde žijeme nebo podnikáme, měla rozvíjet. Jak bychom mohli žít v blízké budoucnosti, co opravit, zlepšit, zachovat či podpořit?

Věnujte, prosím, několik málo minut vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřete svůj názor, jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj naší obce do roku 2030.

 

Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 5. května 2023.


Děkujeme za Váš čas a projevený zájem!


Zastupitelstvo obce

 

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jednu z uvedených možností, případně formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

Spustit dotazník