Powered by

Jakość życia pacjentów z nowotworem jelita grubego


Szanowny Państwo!!!

Nazywam się Nataliia Hensitska, jestem studentką Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie na kierunku Pielęgniarstwo. Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która dotyczy oceny jakości życia u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową jelita grubego. Ankieta składa się z dwóch części. Pierwsza część odnosi się do danych socjo-demograficznych, druga dotyczy jakości Pana/Pani życia, zdrowia i innych dziedzin. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane do zebrania danych empirycznych, niezbędnych w części badawczej mojej pracy magisterskiej. Proszę o zaznaczenie znakiem właściwych odpowiedzi, a w miejscach wykropkowanych proszę o wpisanie rzetelnej odpowiedzi. Ankieta jest w pełni anonimowa i dobrowolna. 

Rozpocznij ankietę teraz