Dotazník pro zájemce o pronájem bytu (Mělník, Čechova)

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplněním následujícího dotazníku. Dotazník slouží jako nástroj pro objektivní posouzení důvěryhodnosti zájemce.


Berte prosím na vědomí, že Vámi uváděné informace v dotazníku mohou být ověřovány v různých veřejných rejstřících (insolvenční rejstřík, centrálni evidence exekucí apod.). Konečné rozhodnutí o výběru zájemce o pronájem bytu však nikdy není učiněno pouze na základě dotazníku, ale rovněž na základě osobního setkání (např. v rámci prohlídky bytu), ověřením referencí atd..


Co považujete z Vašeho úhlu pohledu za doplňující informace, zvyšující Vaši důvěryhodnost, doplňte prosím do komentáře na konci dotazníku. Dotazník je určen pro vážné zájemce a je podmínkou pro domluvu prohlídky bytu.


Upozorňujeme, že v případě uzavření nájemní smlouvy může být dotazník její přílohou. Nepravdivě uvedené informace pak mohou být brány jako porušení nájemní smlouvy.


Děkujeme za pochopení.

Spustit dotazník teď