Specifika práce radiologického asistenta s peroperačním CT a MR

Vážené respondentky, vážení respondenti,

Jsem studentkou 3. ročníku oboru Radiologická asistence a chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku na téma: Specifika práce radiologického asistenta s peroperačním CT a MR. Cílem je zjistit informace o přístrojové technice, organizaci práce, potřebných technických dovednostech, psychickou a fyzickou náročností, kompetencemi, stresem atd. v charakteristickém prostředí operačního sálu.

Šetření je anonymní a Vaše odpovědi budou použity pouze pro účely mé bakalářské práce.

Spustit dotazník teď