Udržitelný nákup v prostředí finanční instituce


Vážená paní, vážený pane,


vítejte při vyplňování dotazníku, jež je koncipován formou otázek s variantním výběrem odpovědí a s možností doplnění otevřených komentářů. Vyplnění zabere zhruba 5 minut. Odpovědi jsou zcela anonymní a budou využity pro zpracování výzkumu v rámci diplomové práce. 


Zároveň si nejprve dovoluji osvětlit pojmy: 


ESG = Environmentální a Sociální faktory a Řízení a správa  (Environmental, Social, and Governance). S jejich pomocí se vyjadřuje způsob, jakým společnosti přistupují k otázkám životního prostředí, sociálním otázkám a způsobu, jakým jsou řízeny a spravovány. 


Udržitelný nákup: propojuje společensky odpovědné chování firem a pořizování zboží a služeb, které potřebuje. 


Udržitelné výrobky a služby: vyznačují se pozitivním dopadem do oblastí ESG, tedy jsou přínosné pro společnost a ekonomiku a mají minimální negativní dopady na životní prostředí. Při nákupu jde typicky o preferenci nebo požadavek na využití lokálních dodavatelů, eko produktů a materiálů, podporu cirkulární ekonomiky, omezení spotřeby energií, vody a produkce odpadů, snižování emisí skleníkových plynů, zapojení sociálních podniků, zajištění férových podmínek v celém dodavatelském řetězci atd. Předem děkuji za Vaši účast v tomto průzkumu a přeji příjemný den, 


Soňa Slavíková.

Spustit dotazník teď