Rezidenčná nezávislosť ako cieľ: dosahovanie sociálnych očakávaní pri budovaní bytovej nezávislosti v období nastupujúcej dospelosti

Dobrý deň, volám sa Nicol Vojčiková a som študentkou psychológie na UPJŠ v Košiciach. V rámci diplomovej práce vykonávam výskum v oblasti rezidenčnej nezávislosti ako cieľa. Diplomová práca sa bližšie zameriava na dosahovanie sociálnych očakávaní pri budovaní bytovej nezávislosti v období nastupujúcej dospelosti.


Týmto by som Vás chcela poprosiť o participáciu na tomto výskume. Subjektívne odpovede vo výskume pomôžu bližšie pochopiť ako u dnešných mladých ľudí  vyzerá dosahovanie tohto cieľa a aké komplikácie sú s ním spojené. Zúčastnenie sa výskumu Vám môže lepšie porozumieť svojej aktuálnej situácií.


Vyplnenie dotazníka je anonymné a nie sú s ním späté žiaden riziká. Získané informácie budú použité výlučne pre potreby tejto diplomovej práce. Jeho vyplnenie Vám zaberie cca 10 – 15 minút. Podmienkou pre vyplnenie dotazníka je vek od 18 do 29 rokov.


V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte mailom na adrese: nicol.vojcikova@student.upjs.sk


Spustiť dotazník