Powered by

Povědomí o open access na UPOL

Vážení,

děkujeme, že jste otevřeli tento dotazník a pomůžete nám tímto zmapovat situaci ohledně problematiky open access neboli otevřeného přístupu na Univerzitě Palackého v Olomouci.

V průběhu zimního semestru 2019 / 2020 připravuje Knihovna UP několik akcí, které souvisí s touto problematikou.

Na základě výsledků tohoto dotazníkového šetření si tak budeme schopni vytvořit představu, jaké povědomí o otevřeném přístupu již na UPOL existuje, a následně budeme dělat odpovídající kroky, kterými bychom chtěli tento pojem co nejvíce objasnit a přiblížit všem, kdo o to projeví zájem.

Dotazník je čistě anonymní a má pouze informační charakter.

Jeho vyplnění vám zabere jen několik minut.

Spustit dotazník teď