POR FAVOR, TEN EN CUENTA QUE: Esto es una previsualización de la encuesta, las respuestas NO serán guardadas. Si desea llenar la encuesta, haga clic aquí.

Enquesta d'usos lingüístics

Encuesta finalizada.

Benvolgut/da alumne/a,

Gràcies per la teva atenció. Si poses una mica d'atenció al qüestionari següent, ben segur que no et costarà de respondre'l amb la màxima sinceritat i naturalitat.

Bloc 1) Nivell Educatiu: Curs que fas enguany
Respuesta requerida

Escola de procedència, sols per l'alumnat de primer d'ESO

250 caracteres restantes

Escola de procedència, sols per l'alumnat de primer de batxillerat que no hagin fet l’ESO a l’institut

250 caracteres restantes

B) Nivell d'estudis dels pares i mares
Respuesta requerida

Elementals
Obligatoris (ESO)
Batxillerat o FP
Universitaris
Pare
Mare

C) Competència lingüística. C1. Quina és la teva llengua ?
Respuesta requerida

C2. Quina llengua vas parlar primer a casa quan eres petit?
Respuesta requerida

C3. Quina llengua parles habitualment a ca teva?
Respuesta requerida

C4. Quina llengua parles habitualment fora de l'escola?
Respuesta requerida

C5. Quan algú et parla en català, contestes en
Respuesta requerida

C6. Quan algú et parla en castellà, contestes en
Respuesta requerida

C7. Puntua de 1 a 10 la teva capacitat d'entendre, parlar, llegir i escriure el català
Respuesta requerida

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
l'entenc
el sé parlar
el sé llegir
el sé escriure

C8. Puntua de 1 a 10 la teva capacitat d'entendre, parlar, llegir i escriure el castellà
Respuesta requerida

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
l'entenc
el sé parlar
el sé llegir
el sé escriure

C9. A classe, sense comptar les classes de català, castellà i anglès en quina llengua parles amb els professors?
Respuesta requerida

C10. A classe, sense comptar les classes de català, castellà i anglès en quina llengua te parlen els professors?
Respuesta requerida

C11. (Sols per alumnes de primer d'ESO). Pensa en tots els anys que has anat a escola. Sense comptar les classes de català, castellà i anglès, en quina llengua t'han fet les classes a l'escola de primària on anaves?

C12. (Sols per alumnes de segon, tercer i quart d'ESO). Pensa en tots els anys que fa que ets a l'institut. Sense comptar les classes de català, castellà i anglès, en quina llengua t'han fet les classes?

C13. Saps altres llengües? Quines? A quin nivell? En pots indicar fins a dues llengües. Llengua 1:

Marca 1 resposta, s'entén que de menys a més competència lingüística

C13.2. Saps altres llengües? Llengua 2:

Marca 1 resposta, s'entén que de menys a més competència lingüística

C14. (Sols per alumnes de primer d'ESO) A la teva escola de primària, havies fet mai una matèria (o part d'una matèria) en anglès?

C15. Quina?

C16. Estudies llengües fora de l'institut?
Respuesta requerida

C17. En quina llengua uses:
Respuesta requerida

Majoritàriament català
Majoritàriament castellà
Altra
Llibres
Revistes, diaris
Música
Ràdio
TV
Vídeo, DVD
Cinema
Internet
Xarxes socials
Telèfon
Whatsapp
msm

C.18 Tens el costum de mirar sèries o pel·lícules en versió original?
Respuesta requerida

C19. I en versió original subtitulada?
Respuesta requerida

D. L'estatus de les llengües. A continuació llegiràs unes frases sobre llengües. Digues si estàs d'acord o en desacord. D1. Referit al català
Respuesta requerida

Totalment desacord
Desacord
Ni acord ni desacord
D'acord
Totalment d'acord
Crec que sé prou català per fer-lo servir en la majoria de situacions
Em trob incòmode parlant en català
Estic còmode parlant en català
Em trob còmode parlant en català amb persones que parlen castellà

D2. Referit al castellà
Respuesta requerida

Totalment desacord
Desacord
Ni acord ni desacord
D'acord
Totalment d'acord
Crec que sé prou castellà per fer-lo servir en la majoria de situacions
Em trob incòmode parlant en castellà
Estic còmode parlant en castellà
Em trob còmode parlant en castellà amb persones que parlen català

D3. Referit al català. 1.1. Valora la necessitat que tens de conèixer la llengua catalana en el dia a dia (comprar, amics, família...)
Respuesta requerida

Gens
Molt

D3. Referit a l'anglès. 1.2. Valora la necessitat que tens de conèixer la llengua anglesa en el dia a dia (comprar, amics, família...)
Respuesta requerida

Gens
Molt

2.1. Valora la necessitat que tens de conèixer la llengua catalana: en el teu temps d'oci (YouTube, xarxes, TV...)
Respuesta requerida

Gens
Molt

2.2. Valora la necessitat que tens de conèixer la llengua anglesa: en el teu temps d'oci (YouTube, xarxes, TV...)
Respuesta requerida

Gens
Molt

3.1. Valora la necessitat que tens de conèixer la llengua catalana: en els teus estudis quan acabis a l'institut
Respuesta requerida

Gens
Molt

3.2. Valora la necessitat que tens de conèixer la llengua anglesa: en els teus estudis quan acabis a l'institut
Respuesta requerida

Gens
Molt

4.1. Valora la necessitat que tens de conèixer la llengua catalana: en el món laboral
Respuesta requerida

Gens
Molt

4.2. Valora la necessitat que tens de conèixer la llengua anglesa: en el món laboral
Respuesta requerida

Gens
Molt

E) Expectatives d'aprenentatge. E1. Com trobes d'important conèixer aquestes llengües? Llengua catalana
Respuesta requerida

Gens
Molt

E2. Llengua castellana
Respuesta requerida

Gens
Molt

E3. Llengua anglesa
Respuesta requerida

Gens
Molt

E4. Llengua francesa
Respuesta requerida

Gens
Molt

E5. Llengua alemanya
Respuesta requerida

Gens
Molt

E6. Quin és el teu grau de motivació per aprendre aquestes llengües? Català
Respuesta requerida

Gens
Molt

E7. Quin és el teu grau de motivació per aprendre aquestes llengües? Castellà
Respuesta requerida

Gens
Molt

E8. Grau de motivació per aprendre? Anglès
Respuesta requerida

Gens
Molt

E9. Grau de motivació per aprendre? Francès
Respuesta requerida

Gens
Molt

E10. Grau de motivació per aprendre? Alemany
Respuesta requerida

Gens
Molt

F1.1. Competència en llengua catalana. Sincerament valora quines coses creus que ets capaç de fer en aquesta llengua:
Respuesta requerida

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mantenir una conversa informal
Veure una pel·lícula
Escoltar i entendre cançons
Llegir comprensivament revistes o diaris
Seguir explicacions de classe
Prendre apunts

F1.2. Competència en llengua castellana. Sincerament valora quines coses creus que ets capaç de fer en aquesta llengua:
Respuesta requerida

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mantenir una conversa informal
Escoltar i entendre cançons
Llegir comprensivament revistes o diaris
Seguir explicacions de classe
Prendre apunts

F1.3. Competència en llengua anglesa. Sincerament valora quines coses creus que ets capaç de fer en anglès
Respuesta requerida

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mantenir una conversa informal
Entendre una pel·lícula en V.O.
Escoltar i entendre cançons
Llegir comprensivament revistes o diaris
Seguir explicacions de classe
Prendre apunts