DOTAZNÍK

Milí respondenti, chceme Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka. Cieľom dotazníka je zhodnotiť, aký vzťah majú mladí či starší ľudia k líčeniu a úprave tváre. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie budú spracované do našej stredoškolskej odbornej činnosti. Váš názor je dôležitý, preto Vás prosíme o úprimné a pravdivé odpovede. Za vyplnenie dotazníka vopred ďakujeme. Klára Javorová a Magdaléna Slovíková 

Spustiť dotazník