Predsudky a Stereotypy

Ahojte

Prosím o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý Vám zaberie maximálne 5 minút. Som študentkou Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dotazník je anonymný.


Vopred ďakujem za vyplnenie.

Spustiť dotazník