enquete ingaande om de mate van structuur die wordt geboden op de woning

Bij deze vraag ik jullie om een paar minuten de tijd te nemen voor het invullen van deze enquete. De vragen zullen gericht zijn op het bieden van structuur, veiligheid en persoonsgebondenheid.

Enquête starten