.

Spolupráce

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Spolupráce
1

Jste ochotni se pravidelně vzdělávat a sledovat aktuální trendy v oboru financí ?

Vyberte jednu odpověď
2

Jaké je Vaše dosažené vzdělání ?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Jak by jste ohodnotili svou schopnost samostatně řídit svou pracovní dobu a úkoly?

1= Velmi slabá, 2 = Slabá, 3 = Neutrální, 4 = Silná, 5 = Velmi silná
4

S jakými typy pracovních úkolů máte zkušenost ?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Jaké dovednosti, či znalosti považujete za své silné stránky ?

6

Jakou formu spolupráce by jste preferovali ?

Vyberte jednu nebo více odpovědí