Postoje žáků k matematice

Dobrý den,

jsem studentkou pedagogické fakulty UP v Olomouci a píši diplomovou práci s názvem Vztah žáků k matematice v ČR a SK. Součástí této diplomové práce je i dotazník se kterým mi můžete pomoci jeho vyplněním. Dotazník je plně anonymní.


Vaší úlohou je odpovědět na 21 krátkých položek zakroužkováním odpovědí, které nejvíce vystihují Váš názor. Ještě před vyplněním dotazníku prosím uveďte školu, třídu, pohlaví a poslední známku na vysvědčení. 


Děkuji Vám za Váš čas, Lucie Jantačková.

Spustit dotazník teď