.

Zajišťování spokojenosti

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Pohlaví

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik Vám je let?

Použijte pouze číslice
3

Bydliště

4

Jaké máte vzdělání?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Jak často navštěvujete naši restauraci?

Vyberte jednu odpověď
6

Jak byste zhodnotili obsluhu v naši restauraci?

7

Co se Vám líbilo nejvíce/ nejméně?

8

Udělte body podle toho jak jste byli spokojeni

Rozdělte 0.1 bodů
Velikost restaurace
0
0
10
Nabídka restaurace
0
0
10
První dojem
0
0
10
Pokrmy
0
0
10
Nápoje
0
0
10
9

Jak hodnotíte tento dotazník?