LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Acceptatie van milieuzones - Bachelorscriptie TU Delft

Enquête beëindigd.

Geachte Heer / Mevrouw,

Dank u voor uw bezoek. Door het invullen van deze 5 minuten durende enquête, helpt u om de beste resultaten te behalen.

ENQUÊTE BEËINDIGD
Vereist antwoord

ENQUÊTE BEËINDIGD
Vereist antwoord

20 tekens resterend

ENQUÊTE BEËINDIGD
Vereist antwoord

Woont u stedelijk of landelijk?
Vereist antwoord

In het volgende stuk komt een aantal stellingen naar voren waarover u uw mening kunt geven. U kunt op een schaal van 1 tot 7 aangeven in hoeverre u het er mee eens bent. Een 1 staat voor zeer oneens, een 7 staat voor zeer eens.

Als burger heb ik weinig invloed op de komst van een milieuzone in mijn gemeente.
Vereist antwoord

Zeer oneens
Zeer eens

Ik heb zelf baat bij de komst van een milieuzone in mijn gemeente.
Vereist antwoord

Zeer oneens
Zeer eens

Ik heb er begrip voor dat mijn gemeente de luchtkwaliteit probeert te verbeteren door het invoeren van een milieuzone.
Vereist antwoord

Zeer oneens
Zeer eens

Ik vind het eerlijk dat een voertuig dat op diesel rijdt en geproduceerd is voor 1 januari 2001 niet de binnenstad in mag.
Vereist antwoord

Zeer oneens
Zeer eens

Ik vind het eerlijk dat een voertuig dat op benzine rijdt en geproduceerd is voor 1 juli 1992 niet de binnenstad in mag.
Vereist antwoord

Zeer oneens
Zeer eens

De maatschappelijke acceptatie van milieuzones is hoog.
Vereist antwoord

Zeer oneens
Zeer eens

Ik ben milieubewust.
Vereist antwoord

Zeer oneens
Zeer eens

De grond, de lucht en het water van onze planeet zijn vervuild.
Vereist antwoord

Zeer oneens
Zeer eens

Ik wil best wat meer betalen voor goederen indien deze milieuverantwoord zijn geproduceerd.
Vereist antwoord

Zeer oneens
Zeer eens

Ik wil best wat meer betalen voor biologische producten in de supermarkt.
Vereist antwoord

Zeer oneens
Zeer eens

Ik ben voor het strenger scheiden van afval.
Vereist antwoord

Zeer oneens
Zeer eens

Bij de Tweede Kamerverkiezingen kijk ik vooral naar het aspect milieu bij de keuze voor een politieke partij.
Vereist antwoord

Zeer oneens
Zeer eens

Ik accepteer de invoering van milieuzones.
Vereist antwoord

Zeer oneens
Zeer eens

Feedback of uitleg kunnen desgewenst hier plaatsvinden (niet verplicht).

1500 tekens resterend