.

GENERALI - INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

Tento dotazník slouží k vyhodnocení klientových dosavadních zkušeností v oblasti investování, plánů a jeho očekávání, které napomůžou výběru investiční strategie penzijního spoření.

Zabezpečeno
GENERALI - INVESTIČNÍ DOTAZNÍK DPS
1

Jakým způsobem jste získal(a) znalosti z oblasti financí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Sledujete finanční a ekonomické zpravodajství?

Vyberte jednu odpověď
3

Které následující finanční produkty znáte a umíte je popsat?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Se kterými finančními produkty máte vlastní zkušenost?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Jaké jsou vaše preference v rámci doplňkového penzijního spoření?

Vyberte jednu odpověď
6

Co uděláte, pokud by klesla hodnota Vašich úspor o 10 %?

Vyberte jednu odpověď
7

Jak dlouho předpokládáte, že budete spořit?

Vyberte jednu odpověď
8

Zajímá Vás při investování udržitelnost?

Vyberte jednu odpověď
question image