.

Dotazník o svetovom dni utečencov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako často premýšľate o situácii utečencov vo svete?

Vyberte jednu odpoveď zo zoznamu možností.
2

Akou mierou by ste zhodnotili súčasnú pomoc utečencom?

Ohodnoťte pomoc hviezdičkami od 1 do 10.
3

Aké konkrétne veci by ste boli ochotní spraviť pre utečencov?

Napíšte svoju odpoveď do textového poľa.
4

Myslíte si, že medzinárodné spoločenstvo robí dosť pre pomoc utečencom?

Vyberte jednu odpoveď zo zoznamu možností.
5

Ak by ste mali ponúknuť utečencovi pomoc, čo by to bolo?

Popíšte vašu ponúkanú pomoc do textového poľa.
6

Podľa vás, aký druh pomoci potrebujú utečenci najviac?

Vyberte jednu odpoveď zo zoznamu možností.
7

Ako by ste porovnali životné podmienky utečencov s vašimi vlastnými?

Ohodnoťte podmienky života hviezdičkami od 1 do 10, pričom 1 znamená najhoršie a 10 najlepšie.
8

Aký je váš postoj k otváraniu hraníc pre utečencov?

Vyberte jednu odpoveď zo zoznamu možností.
9

Ako sa môžete angažovať v pomoci utečencom vo vašej komunite?

Napíšte, aké kroky by ste mohli urobiť pre poskytnutie pomoci utečencom.
10

Je podľa vás správne, že utečenci hľadajú azyl v iných krajinách?

Vyberte jednu odpoveď zo zoznamu možností.