Kwestionariusz - Amazon Key

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Prosimy o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie poniższej ankiety.

Kwestionariusz jest skierowany do użytkowników usług Amazon oraz zainteresowanych technologiami Amazon Key.

Skierowany głownie do osób zróżnicowanych wiekowo i z rożnym poziomem doświadczenia korzystania z usług internetowych

Szacowany czas wypełnienia Kwestionariusza to około 10 minut. Badanie jest anonimowe.

Zbieranie danych poprzez kwestionariusz pozwoli na zrozumienie społecznej akceptacji oraz ewentualnych problemów związanych z Amazon Key

Rozpocznij ankietę teraz